Naruto Shippuden Ninjutsu Kiwami Emaki


Item name:Naruto Shippuden Ninjutsu Kiwami Emaki 10 pieces (Shokugan)
Manufacturer:Bandai
Scale:Non
Original:Naruto
Release Date :Mid Aug., 2008
Regular Price:4,500 yen about 49.28 USD 35.97 Euros
Sales Price:4,500 yen about 49.28 USD 35.97 Euros

Copyright Masashi Kishimoto Scott/Syueisya TV Tokyo/Pierrot

0 comments: